Sevesobedrijven in België

Sevesobedrijven in België

 

Sevesobedrijven zijn een bedrijven waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd, verwerkt, behandeld of opgeslagen, bv. raffinaderijen, petrochemische ondernemingen, chemische fabrieken, aardoliedepots of opslagplaatsen voor explosieve stoffen.

België telt in totaal 379 Seveso-ondernemingen: 208 hoge- en 171 lagedrempelinrichtingen. Dit aantal schommelt als de stockage van een product gestegen of gedaald is of als een productie eenheid verdwenen is.